« terug naar vorige pagina

Agressie protocol

Helaas krijgen wij in de huisartsenpraktijk steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die deze agressieve uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. Daarom tolereren wij geen enkele vorm van agressie tegen onze medewerkers. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, leggen wij schriftelijk vast en bespreken wij binnen het team.

Na beoordeling kunnen wij de volgende maatregelen treffen:

  • De desbetreffende persoon dient zijn excuses te maken aan de betrokken medewerker.
  • Indien noodzakelijk schakelen wij de politie in.
  • Bij herhaaldelijke agressie of zeer ernstige bedreigingen wordt er besloten om de desbetreffende patiënt niet langer te accepteren en uit de praktijk te verwijderen. Hij of zij is dan niet langer patiënt bij ons.

Wij hopen natuurlijk dat het niet zover zou komen. 

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling, willen wij u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Een wederzijds respectvolle relatie is voor u en ons van grootste belang. 

Via de praktijkassistente kunt u een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker.