Veelgestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Wat is een medische verklaring?

  Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft of ziek is
  en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan.

  Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af

  Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen te verstrekken over eigen patiënten.

  Afschrift van uw medisch dossier

  Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen.

  Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

  Wilt u hier meer over weten?

  Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG

 • Geen verwijsbrief nodig voor fysiotherapeut

  Door een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten, De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), heeft u in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut.

  Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven.

  Afspraak zonder fysiotherapeut verwijsbrief; 2 behandelingen

  Wanneer u direct een afspraak maakt bij uw fysiotherapeut dan kost u dit 2 behandelingen. Bij een eerste afspraak zonder verwijzing zal de fysiotherapeut eerst een screening doen (ca 15 minuten), behandeling 1, en daarna een onderzoek, behandeling 2.

  Door de regels van de verzekeraars kost u dit dus 2 behandelingen en heeft het dus voordelen om eerst via de huisarts een verwijzing te regelen.

  Verwijsbrief van specialist

  Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist.

 • Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

  De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Natuurlijk gebeurt dit pas als uw medische probleem niet binnen uw huisartsenpraktijk Molenwijk kan worden opgelost.

 • Wanneer een medicijnpaspoort?

  Een medicatiepaspoort kan u van pas komen, wanneer u verschillende medicijnen gebruikt en op reis gaat of een specialist gaat bezoeken.

  Wat is een medicijnpaspoort?

  Het is een overzicht van uw medicatie, waarin de werkzame stof wordt genoemd en de dosering daarvan.

  Waar kan ik terecht voor een medicijnpaspoort?

  U kunt hiervoor terecht bij uw apotheker. Ook kan de assistente een medicatie overzicht maken. Daarnaast is het mogelijk via “Mijngezondheid.net” als u daar inlogt met uw digiD code.

 • Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie.

  Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk:

  • Een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld)
  • Een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen tot weken wordt geholpen)
  • Een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

  Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • Voor sommige onderzoeken en ingrepen kunt u ook terecht in de zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijd bemiddeling.
 • Het kan om verschillende redenen voorkomen dat u medicijnen van een ander merk krijgt voor geschreven.
  Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek. Zij kunnen u uitleggen waarom een merk medicijn gewijzigd wordt.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO)

  Contact

  U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.