« terug naar vorige pagina

Tip of klacht melden

Niet tevreden? Praat erover met ons

Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag.

U kunt uw klacht melden in een gesprek met de huisarts of door een klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij de praktijkassistente. Ook kunt u het klachtenformulier downloaden Klachtenformulier patient_ .

U krijgt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging, vervolgens zal onze klachtencoördinator uw klacht in behandeling nemen.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 6 weken af te ronden.

 

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris van SKGE. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van SKGE.  
U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190. Het is bij contact met SKGE wel van belang dat u aangeeft over welke zorgverlener uw klacht gaat.

Stuurt u liever uw klacht per post naar SKGE? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

 

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.